Elektrane

Bezbjednost radnika i kontinuitet rada elektrana su dvije najvažnije stvari u elektranama. Osim toga, potrebna je kvalitetna toplotna i zvučna izolacija.

Fits d.o.o. se veoma dobro razumije oko specijalizovane opreme u elektranama, naprimjer u oblasti turbina. I toplotna i zvučna izolacija mora biti besprijekorna.

Izolacija određenih dijelova u elektranama mora biti kontinualna te se prilikom zamjene ili popravki pojedinih dijelova mora što je brže moguće demontirati i ponovo montirati. Fits dušeci za izolaciju mogu zadovoljiti ove uslove. Prvo, raznovrsne tkanine i tehnike pričvršćivanja pružaju prilagođeno rješenje. Drugo, mogućnost ponovne upotrebe, brzo i jednostavno vezivanje naših proizvoda smanjuje kašnjenje tokom popravki ili zamjene.