Konferencija “PIT 2018” Tešanj

Dana 19.04.2018. godine u organizaciji Targer E&C i Tešanjske razvojne agencije u Tešnju je održana prva bosansko – hercegovačka  konferencija namijenjena firmama koje posluju u oblastima industrije i proizvodnje.

Konferencija je okupila direktore i menadžere više od 30 proizvodnih firmi, a organizovana je iz potrebe za jednim centralnim događajem u Bosni i Hercegovini koji bi pratio pozitivan trend razvoja bh. industrije i učesnicima predstavljao novosti iz ove oblasti iz BiH i iz svijeta.

Tarik Kadrispahić, direktor Targera rekao je da je fokus konferencije tehnologija, organizacija, logistika, kvalitet, te načini proizvodnje i budućnost proizvodnih organizacija.

“Ova konferencija je jedinstvena po tome što na proizvodne kompanije gleda iz ugla unutrašnjih resursa i kako kompanije mogu boljom unutrašnjom organizacijom poboljšati svoju efikasnost uvođenjem novih tehnologija”

Naša firma FITS d.o.o. bila je jedan od učesnika konferencije upravo iz razloga što konstantno radi na poboljšanju uslova rada, efikasnoti poslovanja i kvalitete proizvoda. Predstavnici naše firme bili su naručito aktivni tokom panel diskusija.