Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018

Prvog dana ovogodišnjeg sajma “Energa 2018”, koji će trajati tri dana, sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je po prvi put implementira poslovne susrete “Energa B2B 2018” u saradnji s Evropskom poduzetničkom mrežom u Bosni i Hercegovini (EEN), uz podršku Privredne komore FBiH, Fondacije za razvoj odnosa BiH i Turske – BIGMEV te brojnih međunarodnih organizacija i agencija za podršku poslovanju iz Evropske unije i regije.

Poslovni susreti firmi ENERGA b2b 2018  su održani  u Centru Skenderija, Sarajevo. Glavni cilj ovog događaja je podrška kompanijama u pronalasku internacionalnih partnera na sajmu. Učesnici su mogli ugovoriti sastanke sa potencijalnim partnerima u skladu sa svojim potrebama i interesima, te direktno razgovarati o mogućnostima saradnje.

Predstavnici naše firme FITS d.o.o. su se registrovali na ovaj događaj i dobili su ogroman broj zahtjeva za sastanak. Zbog ograničenosti sa vremenom uspjeli su odgovoriti onim kompanijama za koje su procijenili da su potencijalni klijenti ili mogu doprinjeti unapređenju rada naše firme.

Tematske oblasti poslovnih susreta su bile: energija, elektrika i elektronika, rudarstvo, zaštita okoliša, metali i proizvodi od metala, mašine, građevinarstvo, inženjering, dizajn i konsalting.