Jubilej: 65 godina econtras®

Predstavnici firme FITS d.o.o. su prisustvovali obilježavanju jubileja, 65 godina uspješnog poslovanja, firme Econtras 04. oktobra 2019. godine. Firma FITS d.o.o. je glavni zastupnik i proizvođač brenda Econtras®, holandske firme C.J. van Waas, za regiju Balkana i šire, na polju energetske efikasnosti i smanjenja emisije CO2. Proslava ovog jubileja je bio povod za prezentaciju naše firme dugogodišnjim klijentima Econtrasa i sklapanje novih poslovnih saradnji.