Pasivna zaštita od požara

Opasnost i štete uzrokovane požarom i eksplozijama u rafinerijama, petrohemijskim postrojenjima i instalacijama na naftnim platformama mogu se ublažiti učinkovitim sistemom zaštite bitnih dijelova postrojenja. Kontinuirano funkcioniranje bitnih dijelova postrojenja može se zaštititi od 15 do 120 minuta u slučaju potrebe, koristeći JetBlack pasivni sistem zaštite od požara, dizajniran i proizveden od strane C.J. van Waas.

Prilagođeni JetBlack® PFP sistem testiran je u skladu sa standardom ISO 22899-1, koji pruža zaštitu na temperaturama do 1150˚C tokom 120 minuta pod ekstremnim uslovima vatre i požara. JetBlack® PFP sistemi održavaju svoj integritet, oblik i izolacijski kapacitet što rezultira minimiziranjem porasta temperature na površini objekta koji je dizajniran za zaštitu. Kroz dobro istraženi i testirani izbor materijala, metodom izrade i ugradnje Jet Black® PFP predstavlja odlično rješenje u ekstremnim uslovima vatre i požara. Sistem zaštite dizajniran od strane C.J. van Waas je dostupan tržištu od 2012. godine i uspješno se koristi na raznim platformama za proizvodnju nafte i rafinerijama.