Posjeta predstavnika FIPA-e, zajedno sa predstavnikom Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i predstavnikom općine Novi Grad Sarajevo

Predstavnik FIPA-e, predstavnik Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i predstavnik općine Novi Grad Sarajevo posjetili su našu kompaniju u srijedu, 25. januara 2023. godine.

FIPA zajedno sa partnerima iz Saradničke mreže, u ovom slučaju Ministarstva privrede KS i Općine Novi Grad provodi program Aftercare, odnosno program postinvesticijske podrške investitorima. Ukratko, aktivnosti postinvesticijske podrške stranim investitorima su pokrenute radi čvršće saradnje FIPA-e, ministarstva, općina sa postojećim investitorima, a u cilju konkretne pomoći investitorima i postizanja bržih pozitivnih promjena. 

Na sastanku je istaknuto da se komapnija FITS d.o.o. prema zvaničnim podacima kompanija ubraja u brzorastuće izvozne kompanije te da predstavlja primjer dobre prakse. Tokom sastanka razgovarano je i o otvorenim pitanjima (izazovima) te će partneri iz Aftercare programa (predstavnici institucija) adresirati izdvojena pitanja prema nadležnim institucijama.